Chúng tôi xin chào mừng quý vị đã truy cập website của chúng tôi, và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị có thể tìm được những thông tin bổ ích tại đây. Chúng tôi xin cung cấp thông tin về tiến trình xin tháo gỡ hôn phối dành cho những ai đang có những câu hỏi chung về tiến trình xin tháo gỡ hôn phối, cũng như muốn biết thêm thông tin chi tiết về tiến trình này, tất cả đều có thể được giải đáp. Trang web này được thiết kế với mục đích giúp quý vị hiểu rõ về Vai trò của Tòa án Hôn phối, cụ thể hơn là trong các trường hợp xin tháo gỡ hôn phối. Nếu quý vị không thể tìm được những thông tin mà quý vị mong muốn tại trang web này, xin vui lòng gọi điện đến văn phòng giáo xứ địa phương để được thảo luận với các linh mục, phó tế hoặc người bảo trợ đệ đơn.

Về Thuật Ngữ “Tiêu Hôn”

Chúng tôi hiểu rằng đây là một thuật ngữ phổ biến trong các tiến trình xét xử các vụ án hôn phối; tuy nhiên, hàm ý của thuật ngữ này chính là việc thỉnh cầu “Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành.” Một khi Tòa án Hôn phối của Giáo Hội Công Giáo tuyên bố phán quyết công bố hôn phối bất thành thì điều này có nghĩa rằng mặc dù trước đây dây hôn phối đã được phỏng định là thành sự và hữu hiệu theo luật của Giáo Hội, nhưng trên thực tế hôn phối ấy đã thiếu ít nhất một trong những yếu tố thiết yếu bắt buộc để tạo nên một dây hôn phối có tính ràng buộc.

Nếu một hôn phối được tuyên bố là vô hiệu hoặc bất thành, có phải hôn phối ấy chưa bao giờ từng tồn tại không?

Không. Điều này chỉ có nghĩa là hôn phối ấy vô hiệu theo luật của Giáo Hội. Phán Quyết Công Bố Hôn Phối Bất Thành không phủ nhận dây hôn phối đã từng hiện hữu. Việc này chỉ đơn thuần khẳng định rằng mối tương giao ấy đã thiếu sót một hoặc nhiều yếu tố căn bản mà Giáo Hội Công Giáo đòi buộc trong hôn nhân.

Start typing and press Enter to search