courthouse01

Vào thời điểm sơ khai của Hội Thánh, nhu cầu về một mô hình xét xử cho những vấn đề liên quan đến công lý đã được nhìn nhận bởi các thành viên trong Giáo Hội. Chúa Giêsu đã đặt ra một hệ thống thứ tự quy định cần được tuân theo bao gồm các nhân chứng và hình phạt có thể, để khi nếu một trong số các môn đệ của Ngài có lời cáo buộc hay phàn nàn về các môn đệ khác (Mt. 18: 15-17). Thánh Phao-lô đã quở trách những người Kitô hữu xưa vì họ đã khởi kiện lẫn nhau trong các tòa án dân sự mà không thông qua Giáo Hội trước. Ngài viết, “Anh em há chẳng biết các thánh tông đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao?” (1. Cor. 6:2). Dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh đã tiếp tục xây dựng nền tảng mà Chúa Giêsu đã dựng nên và truyền đi cho các tông đồ với niềm tin rằng Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội của Ngài quyền được cầm buộc và tha tội.

Ngày hôm nay, thời đại của các thánh tông đồ đã trải qua biết bao nhiêu thế kỷ, Hội Thánh công nhận rằng các tòa án dân sự có đặc quyền trên hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống. Tuy nhiên, Hội Thánh với vai trò là một xã hội thu nhỏ của các tín hữu, khẳng định những đặc ân riêng để giải quyết các vấn đề liên quan tới tâm linh (ví dụ: các bí tích), quyền lợi của các tín hữu và những sai phạm trong luật lệ Giáo Hội.  Nói một cách chính thức hơn, điều này đã được thể hiện thông qua các tòa án riêng hay những hệ thống pháp lý khác của Hội Thánh. Tại một cấp độ cơ bản nhất, hệ thống phiên tòa này tồn tại trong mỗi giáo phận thông qua tòa án.  Tòa án Tổng Giáo phận Atlanta là Tòa án Sơ thẩm hoặc Tòa Cấp I trong một hệ thống phiên tòa đa tầng của Giáo Hội Công Giáo Rô-ma.

Tòa án Atlanta điều hành những vụ án có liên quan đến các Kitô hữu hoặc đến những ai có mối liên hệ với những Kitô hữu ấy trong phạm vi Giáo Hội. Phiên tòa xét xử của Giáo Hội cũng giống như những phiên tòa xét xử dân sự khác ở mục đích tìm kiếm, khám phá ra chân lý sự thật, tuy nhiên, có điểm khác nhau chính là những thảm kịch từ các phiên tòa xét xử dân sự sẽ không hề hiện hữu. Bất kỳ phiên tòa nào thuộc Giáo Hội cũng đều có thể có ba mục tiêu với một mục đích cuối cùng chính là mục vụ: (1) tiến hành truy tố hoặc bảo vệ quyền lợi về vật chất lẫn pháp lý cho các pháp nhân; (2) tuyên bố các vấn đề pháp lý; (3) tuyên bố hoặc đưa ra các hình phạt với những hành vi vi phạm Giáo Luật.

Một cá thể như Nguyên Đơn thường yêu cầu Tòa án Hôn phối đưa ra phán quyết liên quan tới vấn đề pháp lý của dây hôn phối, đó là, Nguyên Đơn yêu cầu Tòa án Hôn phối trả lời những câu hỏi như: “Liệu hôn phối có tính ràng buộc một khi tôi tỏ bày lời thề hứa hôn phối với người phối ngẫu trước của tôi không?” Hoặc, nói cách khác, “Liệu hôn phối của tôi là thành sự hay bất thành?” Câu hỏi này đã được đặt ra bởi những Nguyên Đơn đã từng kết hôn trước đây, những người muốn biết liệu anh ấy hay cô ấy bây giờ có thể được tự do tiến tới một cuộc hôn nhân nào khác trong tương lai một cách hợp lệ trong Giáo Hội Công Giáo hay không. Nếu Tòa án Hôn phối đã hoàn tất việc xét xử, và nhận thấy dây hôn phối trước là bất thành thì Sắc Lệnh Công Bố Hôn Phối Bất Thành sẽ được ban hành.

Start typing and press Enter to search