signature02

Theo quan niệm của Giáo Hội về hôn nhân, một người được xem là đã kết hôn khi bản thân họ tự thể hiện mình như một người đã có gia đình.  Vì lẽ đó, nếu bất kỳ người nào đã từng lập gia đình trước đây đều phải nộp đơn thỉnh cầu xin tháo gỡ hôn phối tới một tòa án thuộc Giáo Hội, để được xem xét về cuộc hôn nhân trước đây, cũng như để xem liệu có bất kỳ nguyên nhân nào khiến việc trao đổi lời thề nguyện trong nghi thức hôn phối đã không thể tạo thành sự thuận tình kết hôn.  Bản chất của sự ly hôn chính là cái kết cho “cuộc hôn nhân dân sự” của các cặp vợ chồng, cho dù theo quan điểm của Giáo Hội, người vợ hoặc chồng vẫn đã kết hôn theo lề luật của Thiên Chúa.  Một người Công Giáo đã ly dị vẫn có thể tiếp tục lãnh nhận và thông phần vào các phép Bí Tích miễn là sau này họ vẫn chưa tái hôn.  Bởi vì, theo lề luật của Thiên Chúa, họ vẫn được xem là đã kết hôn, do đó, nếu một người tiến tới một cuộc hôn nhân dân sự nào khác trong tương lai, đồng nghĩa với việc họ đã tự loại bỏ mình ra khỏi việc thông phần vào các phép bí tích.

Một khi quá trình điều tra xét xử chứng minh được rằng, sự thuận tình kết hôn đã không tồn tại theo đúng thể thức Giáo Luật, một phán quyết bằng văn bản sẽ được ban hành.  Xin vui lòng hiểu rằng bất kỳ vị linh mục hay phó tế nào cũng không được phép, cũng như không thể hỗ trợ quý vị trong việc chuẩn bị cho hôn lễ, thậm chí chỉ là thiết lập ngày cưới linh hoạt cho đám cưới sắp tới, cho tới khi quý vị có phán quyết phê chuẩn cuối cùng, bằng văn bản, từ Tòa án Hôn phối.  Một trong hai người vợ hoặc người chồng của cuộc hôn nhân trước đây đều có thể nộp đơn thỉnh cầu xin tháo gỡ hôn phối lên Giáo Hội để đạt được phán quyết công bố hôn phối bất thành theo Luật của Hội Thánh.  Trong một số trường hợp hôn phối được xem là “bất thành” ví dụ như sự ưng thuận kết hôn khi tuyên hứa là vô hiệu.  Phán Quyết Công Bố Hôn Phối Bất Thành của Giáo Hội Công Giáo không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tình trạng của cuộc hôn nhân theo Luật Dân Sự, cũng như không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào đến tình trạng của con cái được sinh ra trong cuộc hôn nhân đó.

Khi một người quyết định nộp “đơn thỉnh cầu” lên Tòa án Hôn phối của Giáo Hội, đơn này sẽ được nộp lên Giáo Phận Công Giáo nơi họ hiện đang cư ngụ.  Nếu đơn thỉnh cầu xin tháo gỡ hôn phối cần được thụ lý ở một nơi khác, Tòa án Hôn phối sẽ hỗ trợ quý vị trong việc bắt đầu tiến hành tiến trình xét xử.  Trong Tổng Giáo Phận Atlanta, mỗi đơn thỉnh cầu xin tháo gỡ hôn phối cần được triển khai, trình bày thông qua sự hỗ trợ của giáo xứ địa phương.  Bất kỳ vị linh mục, phó tế hoặc giáo dân đã được huấn luyện, đào tạo đều có thể hỗ trợ quý vị trong việc này. Theo sau cuộc phỏng vấn tại giáo xứ địa phương, mọi thông tin sơ khởi sẽ được thu thập và nộp lên Tòa án Hôn phối.  Trong quá trình xem xét, Tòa án Hôn phối có thể khởi sự việc tiến hành thụ lý các trường hợp xin tháo gỡ hôn phối theo Trường Hợp Chính Thức hoặc Trường Hợp Không Chính Thức. Tùy theo từng trường hợp xin tháo gỡ hôn phối mà thời gian xét xử sẽ khác nhau.

Trước khi nộp đơn thỉnh cầu, xin quý vị vui lòng liên hệ với giáo xứ địa phương để được thảo luận với người bảo trợ đệ đơn, phó tế hoặc linh mục.

Start typing and press Enter to search