Thông thường, Trường Hợp Chính Thức sẽ thỉnh cầu Phán Quyết Công Bố Hôn Phối Bất Thành.  Trên thực tế, Nguyên Đơn sẽ thỉnh cầu Giáo Hội xác nhận sự ưng thuận kết hôn đã tỏ bày trong nghi thức hôn phối là vô hiệu.  Giáo Hội vẫn cho rằng dây hôn phối trước là thành sự cũng bởi vì theo lề luật của Thiên Chúa, khi một cá thể đã có một cuộc hôn nhân thành sự, thì sau này sẽ không thể tiến tới một cuộc hôn nhân khác.  Nếu Nguyên Đơn không thể chứng minh được rằng hôn phối trước đây của anh ấy hoặc chị ấy là bất thành bởi vì sự ưng thuận kết hôn đã tỏ bày tại thời điểm kết hôn là vô hiệu và sự ưng thuận đó đã không đáp ứng được yêu cầu của Giáo Hội, thì họ không thể được tự do tiến tới một cuộc hôn nhân khác.

Một người sẽ không được tự do kết hôn cho tới khi được cấp Phán Quyết Phê Chuẩn Hôn Phối Bất Thành. Bản Tự sắc mới – “Motu Proprio” đã quy định rằng “Bản án đầu tiên tuyên phán hôn phối bất thành sẽ trở nên có hiệu lực thi hành một khi các điều khoản được xác định trong luật đã được thông qua” (Giáo Luật 1679 MP Chúa Giê-su, Vị Thẩm phán Nhân từ –Mitis Iudex Dominus Iesus.”)

Khi một cá thể đã ly dị dân sự, họ có thể đến giáo xứ địa phương để bắt đầu tiến hành tiến trình xin tháo gỡ hôn phối.  Quý vị có thể thảo luận với người bảo trợ đệ đơn, phó tế hoặc linh mục tại đó. Bất kỳ ai hiện đang sinh sống trong phạm vi Tổng Giáo Phận Atlanta đều có thể đệ đơn xin tháo gỡ hôn phối, và họ chính là những người phối ngẫu trong cuộc hôn nhân của chính họ.

Trong cuộc thảo luận ban đầu với người bảo trợ đệ đơn, phó tế hoặc linh mục tại giáo xứ địa phương, Nguyên Đơn sẽ cần mô tả cụ thể mọi tình tiết của cuộc hôn nhân, để người bảo trợ đệ đơn có thể định rõ trường hợp xin tháo gỡ hôn phối nào cần được đệ trình.  Nguyên Đơn sẽ được yêu cầu cung cấp sắc lệnh ly hôn cuối cùng – giấy ly dị (có chữ ký của thẩm phán), giấy kết hôn, và giấy rửa tội hiện hành. Đối với người Công Giáo, mọi chứng từ phải được thị thực và không quá 06 tháng. Nguyên Đơn sẽ được cung cấp một bản câu hỏi thẩm vấn sơ khởi để hoàn tất.

Bên cạnh đó, Nguyên Đơn bắt buộc phải cung cấp thật đầy đủ và chính xác địa chỉ hiện tại của Bị Đơn. Bị Đơn bắt buộc phải được biết về thỉnh cầu xin tháo gỡ hôn phối này, và hồ sơ sẽ không được tiến hành xét xử nếu việc này chưa được thực hiện.

Nếu trong trường hợp không thể xác định được nơi cư ngụ của Bị Đơn (người phối ngẫu cũ), trường hợp xin tháo gỡ hôn phối này vẫn có thể được tiếp tục xét xử. Chỉ duy nhất sau khi Nguyên Đơn đã đệ trình những chứng từ chứng minh cho mọi nỗ lực của anh ấy hoặc chị ấy trong việc xác định và cung cấp địa chỉ hợp lệ của người phối ngẫu cũ, thì Nguyên Đơn mới có thể tuyên bố rằng không thể xác định được nơi cư ngụ hiện tại của Bị Đơn. Trong trường hợp Nguyên Đơn có giấy tờ hợp lệ chứng minh lý do chính đáng để không liên lạc với người phối ngẫu cũ, thì Tòa án Hôn phối bắt buộc phải được thông báo về vấn đề này. Trong trường hợp nếu có các lệnh cấm dân sự hoặc tiền sử bạo hành trong hôn nhân, thì mọi chứng từ liên quan cần phải được nộp kèm với hồ sơ xin tháo gỡ hôn phối. Nguyên Đơn có thể sẽ không muốn tiết lộ thông tin về nơi ở hiện tại cũng như thông tin cá nhân của mình cho Bị Đơn. Trong những trường hợp này, Tòa án Hôn phối sẽ cố gắng bảo vệ sự an toàn của Nguyên Đơn và/hoặc nơi ở hiện tại của họ, mặt khác vẫn đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ trong tiến trình xét xử theo quy định của Giáo Luật.

Sau khi đã hoàn tất bản câu hỏi thẩm vấn và có được những giấy tờ cần thiết về mặt pháp lý cũng như thuộc Giáo Hội, Nguyên Đơn sẽ cần đặt một cuộc hẹn tiếp theo với Người Bảo Trợ Đệ Đơn tại giáo xứ địa phương.  Người Bảo Trợ Đệ Đơn sẽ kiểm duyệt lại các chứng từ, tài liệu tại lần hẹn thứ hai để đảm bảo rằng tất cả các câu hỏi đã được trả lời đầy đủ, và rằng những sự việc đã được trình bày trong buổi hẹn trước đã được đề cập đến trong câu trả lời.  Lúc này, Người Bảo Trợ Đệ Đơn và Nguyên Đơn sẽ nộp đơn thỉnh cầu xin tháo gỡ hôn phối đã được ký tên và công chứng tới Tòa án, đơn này sẽ bao gồm các luận cứ xét xử và một danh sách ghi tên 03 đến 04 người nhân chứng.

Một số trang liên kết cung cấp thông tin về Tiến Trình Xét Xử Trường Hợp Chính Thức và một số thông tin khác về tiến trình dành cho Trường Hợp Chính Thức được cung cấp sẵn sàng bên phía tay phải.  Xin mời quý vị theo các trang liên kết để được biết thêm thông tin chi tiết.

Trước khi nộp đơn thỉnh cầu, xin quý vị vui lòng liên hệ với giáo xứ địa phương để được thảo luận với người bảo trợ đệ đơn, phó tế hoặc linh mục.

Start typing and press Enter to search