Trường Hợp Không Chính thức thông thường là những trường hợp xin tháo gỡ hôn phối có thể được thụ lý mà không cần đến số lượng lớn lời khai từ các nhân chứng.

CÓ HAI DẠNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHÍNH THỨC

  • Trường Hợp Thuộc Tư Liệu là những trường hợp có thể sử dụng các chứng từ để chứng minh rằng cuộc hôn nhân trước đây là bất thành.
  • Trường Hợp Đặc Ân là trường hợp hủy bỏ dây hôn phối bằng việc áp dụng những “đặc ân” được cho phép căn cứ theo luật của Hội Thánh.
scales01
Trước khi nộp đơn thỉnh cầu, xin quý vị vui lòng liên hệ với giáo xứ địa phương để được thảo luận với người bảo trợ đệ đơn, phó tế hoặc linh mục.

Start typing and press Enter to search