Mẫu Đơn Đăng Ký Kết Hôn và Xin Cấp Phép/Phép Chuẩn (Marriage Registration and Dispensation/Permission​)

Nếu đang yêu cầu nihil obstat hoặc visum, xin vui lòng gửi toàn bộ hồ sơ cùng với thư giải trình.

Start typing and press Enter to search