Định Nghĩa Về Tòa Án Hôn Phối Tổng Giáo Phận Atlanta

Mục vụ của Tòa án Hôn phối Tổng Giáo Phận Atlanta bao gồm tất cả những vấn đề liên qua tới việc áp dụng và thực thi Giáo Luật trong phạm vi Tổng Giáo Phận Atlanta cũng như Tòa Phúc Thẩm cho các Giáo Tỉnh Thuộc Địa Phận Atlanta, bao gồm các giáo phận như Charlotte, Charleston, Raleigh và Savannah. Được sự ủy nhiệm, Tòa án Hôn phối còn xử lý tất cả các vấn đề về việc xin phép hay phép chuẩn cho các hôn phối.

Đại Diện Tư Pháp (Officialis) là vị chủ tịch tòa án hay vị chánh thẩm của Tòa án Hôn phối Tổng Giáo Phận, và Ngài được các vị thẩm phán, luật sư biện hộ, các công chứng viên, và một số chuyên gia khác thuộc tòa án hỗ trợ trong công tác quản lý hồ sơ và các tiến trình xét xử.

Đại Diện Tư Pháp chính là chuyên viên cố vấn cho Đức Tổng Giám Mục. Ngài phối hợp tất cả mọi khía cạnh thuộc công tác quản lý và phụng vụ trong Giáo Phận, liên quan đến việc áp dụng và thực thi Giáo Luật xuyên suốt Tổng Giáo Phận Atlanta. Các luật sư giáo luật và các chuyên viên phụ tá pháp lý của Ban Thư ký là những nguồn tư vấn Giáo Luật cho các giám mục, văn phòng, giáo xứ, và một số tổ chức thuộc Giáo Phận.

Sự Kiện Sắp Tới

Start typing and press Enter to search