Tài Liệu Cho Giáo Sỹ

Chào mừng quý vị đã đến với trang dành cho các giáo sỹ của Tòa án Hôn phối Tổng Giáo Phận.

Trang này sẽ cung cấp những thông tin bổ ích nhằm hỗ trợ các giáo sỹ trong phạm vi Tổng Giáo Phận Atlanta. Mục đích chính là để cung cấp bản sao các mẫu đơn hiện hành đang được sử dụng cho công tác chuẩn bị hôn lễ.

Một hồ sơ hôn phối hoàn chỉnh cần hoàn thành đầy đủ các mẫu đơn như sau Bản Thẩm Vấn Cô Dâu/Chú Rể hoặc Mẫu Đăng Ký Kết Kôn, và Bản Tuyên Thệ. Xin vui lòng không sao chép các mẫu đơn để sử dụng lại trong tương lai vì chúng có thể được thay đổi tùy theo từng thời kỳ. Yêu cầu quý vị tải những mẫu đơn dưới đây cho mỗi một lần sử dụng để đảm bảo chắc chắn rằng quý vị có được bản “hiện hành”.

TÀI LIỆU

Icon
Bản Thẩm Vấn Chú Rể
Updated: Tháng Tám 6, 2015
Icon
Bản Thẩm Vấn Cô Dâu
Updated: Tháng Tám 6, 2015
Icon
Mẫu Đăng Ký Kết Hôn
Updated: Tháng Tám 6, 2015
Icon
Thư yêu cầu VISUM-Nihil Obstat
Updated: Tháng Tám 6, 2015

    Start typing and press Enter to search