Tài Liệu Cho Giáo Sỹ

Chào mừng quý vị đã đến với trang dành cho các giáo sỹ của Tòa án Hôn phối Tổng Giáo Phận.

Trang này sẽ cung cấp những thông tin bổ ích nhằm hỗ trợ các giáo sỹ trong phạm vi Tổng Giáo Phận Atlanta. Mục đích chính là để cung cấp bản sao các mẫu đơn hiện hành đang được sử dụng cho công tác chuẩn bị hôn lễ.

Một hồ sơ hôn phối hoàn chỉnh cần hoàn thành đầy đủ các mẫu đơn như sau Bản Thẩm Vấn Cô Dâu/Chú Rể hoặc Mẫu Đăng Ký Kết Kôn, và Bản Tuyên Thệ. Xin vui lòng không sao chép các mẫu đơn để sử dụng lại trong tương lai vì chúng có thể được thay đổi tùy theo từng thời kỳ. Yêu cầu quý vị tải những mẫu đơn dưới đây cho mỗi một lần sử dụng để đảm bảo chắc chắn rằng quý vị có được bản “hiện hành”.

Bản Tuyên Thệ Về Sự Tự Do Kết Hôn Của Cô Dâu Và Chú Rể (Affidavit Regarding The Free Status of Bride or Groom​)

Cập nhật mới nhất: Tháng Chín 27, 2023

Bản Thẩm Vấn Cô Dâu (Bride Questionnaire)

Cập nhật mới nhất: Tháng Mười 4, 2023

Bản Thẩm Vấn Chú Rể (Groom Questionnaire)

Cập nhật mới nhất: Tháng Mười 4, 2023

Mẫu Đơn Đăng Ký Kết Hôn và Xin Cấp Phép/Phép Chuẩn (Marriage Registration and Dispensation/Permission​)

Nếu đang yêu cầu nihil obstat hoặc visum, xin vui lòng gửi toàn bộ hồ sơ cùng với thư giải trình.

Cập nhật mới nhất: Tháng Chín 27, 2023

Cho Các Hôn Phối Cử Hành Bên Ngoài Phạm Vị Tổng Giáo Phận Atlanta (Marriages Outside of the Archdiocese of Atlanta​)

Cập nhật mới nhất: Tháng Chín 27, 2023

Hữu Hiệu Hóa Đơn Thường và Hữu Hiệu Hóa Tận Căn​ (Simple Convalidation and Radical Sanations​)

Cập nhật mới nhất: Tháng Chín 27, 2023

Start typing and press Enter to search