Các Luật Sư Của Toà Án Hôn Phối

Các Luật Sư của Toà Án Hôn Phối là một nhóm thầy phó tế và giáo dân đã nhận được sự huấn luyện kỹ càng để giúp đỡ các tín hữu của Tổng Giáo Phận Atlanta trong lĩnh vực giáo luật khi họ thỉnh cầu lên Tòa Án của chúng tôi về việc tuyên bố vô hiệu hôn nhân. Các vị luật sư thực hiện chức năng của mình theo luật trong phiên tòa chính thức và nỗ lực bảo vệ quyền lợi của bên mà họ đại diện, cũng như giúp củng cố quan điểm của họ trong quá trình tuyên bố vô hiệu hôn nhân.

Làm Thế Nào Để Liên Hệ Một Vị Luật Sư?

Quý vị có thể nhấn vào ĐÂY hoặc kéo xuống trang này để tìm thấy danh sách đầy đủ tất cả các vị Luật Sư đã nhận được sự ủy thác và thông tin liên lạc của họ.

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Vị Luật Sư?

Để trở thành Người Bảo Trợ, quý vị phải hoàn thành Chương trình Đào tạo Người Bảo Trợ của Tòa án Hôn Phối. Khóa học được thực hiện hầu như thông qua nền tảng GoToMeeting. Chương trình học bao gồm bảy phiên thảo luận về luật hôn nhân, căn cứ của sự vô hiệu của hôn nhân và thủ tục hủy hôn. Các buổi học bao gồm hướng dẫn của một giáo sư, có làm một số bài tập, bài tập ở nhà, các bài thi và bài thi cuối kỳ. Việc tham dự tất cả các buổi học là bắt buộc. Để tham gia các phiên họp/học này, quí vị sẽ cần một máy tính có máy thu hình camera, loa và micrô. Các ứng viên đủ điều kiện cần có các kỹ năng sau: Có cách tổ chức ngăn nắp, có trách nhiệm, kỹ năng mục vụ / giao tiếp tốt, khả năng đọc & viết tốt, phong thái chuyên nghiệp và khả năng giữ bí mật. Hiện tại, khóa học được cung cấp bằng tiếng Anh với một số tài nguyên có sẵn bằng tiếng Việt và Tây Ban Nha. Chúng tôi có kế hoạch giới thiệu phiên bản tiếng Việt và Tây Ban Nha trong tương lai.

Qúi vị có thể tải ứng dụng các hồ sơ để trở thành Người Bảo Trợ của Tòa Án Hôn Phối TẠI ĐÂY. Cùng với đơn xin làm Người Bảo Trợ của Tòa Án Hôn Phối , xin kèm theo một lá thư giới thiệu từ Linh Mục Chánh Xứ (Cha Sở) của quý vị. Quý vị cũng sẽ cần phải học và hoàn tất chương trình Tạo Môi Trường An Toàn (VIRTUS) và kiểm tra lý lịch của Tổng Giáo Phận. Tất cả các ứng viên phải có số an sinh xã hội để được dùng trong công việc kiểm tra lý lịch. Xin quý vị lưu ý: Số hồ sơ của người nộp thuế (Taxpayer ID) sẽ không thể dùng để thực hiện việc kiểm tra lý lịch được.

Nếu quí vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi cho Tòa án Metropolitan theo số 404-920-7500 hoặc Tribunal@archatl.com.

Danh Sách Các Luật Sư

Dưới đây là danh sách các Luật Sư đã được phê duyệt và nhận được sự ủy thác để phục vụ tại Tổng Giáo Phận Atlanta. Tất cả các luật sư đã hoàn thành một khóa huấn luyện bao quát gồm các giáo luật trong hôn nhân, các án lý vô hiệu của hôn nhân và tiến trình về việc tuyên bố vô hiệu hôn nhân. Nếu quý vị mong muốn đệ trình đơn để xin tuyên bố vô hiệu hôn nhân hoặc nếu quý vị muốn biết thêm về tiến trình này, vui lòng liên hệ với vị Luật Sư gần quý vị nhất.​

Advocate List: Mar. 22, 2024

Start typing and press Enter to search