Các Luật Sư Của Toà Án Hôn Phối

Các Luật Sư của Toà Án Hôn Phối là một nhóm thầy phó tế và giáo dân đã nhận được sự huấn luyện kỹ càng để giúp đỡ các tín hữu của Tổng Giáo Phận Atlanta trong lĩnh vực giáo luật khi họ thỉnh cầu lên Tòa Án của chúng tôi về việc tuyên bố vô hiệu hôn nhân. Các vị luật sư thực hiện chức năng của mình theo luật trong phiên tòa chính thức và nỗ lực bảo vệ quyền lợi của bên mà họ đại diện, cũng như giúp củng cố quan điểm của họ trong quá trình tuyên bố vô hiệu hôn nhân.

Làm Thế Nào Để Liên Hệ Một Vị Luật Sư?

Quý vị có thể nhấn vào ĐÂY hoặc kéo xuống trang này để tìm thấy danh sách đầy đủ tất cả các vị Luật Sư đã nhận được sự ủy thác và thông tin liên lạc của họ.

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Vị Luật Sư?

Để trở thành một vị Luật Sư, quý vị cần phải hoàn thành một khóa huấn luyện cho các Luật Sư của Tòa Án Hôn Phối. Khóa học này có thể được hoàn tất tại một nơi thuận tiện cho quý vị bằng cách sử dụng phương thức “học từ xa”. Chương trình khóa học bao gồm mười (10) bài học về các giáo luật hôn nhân, các án lý vô hiệu hôn nhân và tiến trình giải gỡ hôn phối. Mỗi bài học sẽ bao gồm một bài tập mà học viên phải gởi qua email cho một Luật Sư Giáo Luật của Tòa Án Hôn Phối để được chấm điểm. Các ứng cử viên thích hợp phải sở hữu các kỹ năng sau đây: có tổ chức, có trách nhiệm, kỹ năng mục vụ / giao tiếp tốt, khả năng đọc và viết tốt, thái độ chuyên nghiệp và khả năng duy trì bảo mật. Hiện tại khóa học chỉ được dạy bằng tiếng Anh. Tòa Án Hôn Phối dự định sẽ có khóa học bằng tiếng Tây Ban Nha trong năm 2020.

Quý vị có thể tìm thấy đơn đăng ký để tham gia vào chương trình huấn luyện cho các Luật Sư của Tòa Án Hôn Phối tại ĐÂY. Ngoài đơn đăng ký, quý vị cần phải đệ trình một đơn giới thiệu từ Cha Chánh Xứ nếu quý vị trước đây chưa từng là người Bảo Trợ đệ đơn. Quý vị cũng cần phải hoàn thành khóa học VIRTUS về môi trường an toàn và phải được kiểm tra lý lịch. Nếu quý vị đã là tình nguyện viên tại giáo xứ của quý vị, quý vị có thể đã hoàn thành những yêu cầu này. Để đăng ký học khóa VIRTUS, xin quý vị vui lòng vào trang Safe Environment Training của Tổng Giáo Phận tại ĐÂY. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với Christine DiMartino, người Quản Lý Văn Phòng của Tòa Án Hôn Phối tại số 404-920-7509 hoặc email cdimartino@archatl.com.

Danh Sách Các Luật Sư

Dưới đây là danh sách các Luật Sư đã được phê duyệt và nhận được sự ủy thác để phục vụ tại Tổng Giáo Phận Atlanta. Tất cả các luật sư đã hoàn thành một khóa huấn luyện bao quát gồm các giáo luật trong hôn nhân, các án lý vô hiệu của hôn nhân và tiến trình về việc tuyên bố vô hiệu hôn nhân. Nếu quý vị mong muốn đệ trình đơn để xin tuyên bố vô hiệu hôn nhân hoặc nếu quý vị muốn biết thêm về tiến trình này, vui lòng liên hệ với vị Luật Sư gần quý vị nhất.​

Start typing and press Enter to search