Tài Liệu Cho Người Bảo Trợ Đệ Đơn

Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ không có khóa huấn luyện cho những Người Bảo Trợ đệ đơn mới nữa. Chúng tôi sẽ thỉnh thoảng có lớp huấn luyện cho những ai hiện tại đã là Người Bảo Trợ. Xin quý vị vui lòng xem khung màu vàng ở phía bên phải của trang này để được biết về các khóa huấn luyện sắp tới.

Vào năm 2019, chúng tôi đã đưa ra và áp dụng chương trình các Luật Sư của Toà Án Hôn Phối. Xin quý vị vui lòng xem trang tựa đề Các Luật Sư Của Tòa Án Hôn Phối để biết thêm chi tiết.

Start typing and press Enter to search