Tài Liệu Cho Người Bảo Trợ Đệ Đơn

Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ không có khóa huấn luyện cho những Người Bảo Trợ đệ đơn mới nữa. Chúng tôi sẽ thỉnh thoảng có lớp huấn luyện cho những ai hiện tại đã là Người Bảo Trợ. Xin quý vị vui lòng xem khung màu vàng ở phía bên phải của trang này để được biết về các khóa huấn luyện sắp tới.

Vào năm 2019, chúng tôi đã đưa ra và áp dụng chương trình các Luật Sư của Toà Án Hôn Phối. Xin quý vị vui lòng xem trang tựa đề Các Luật Sư Của Tòa Án Hôn Phối để biết thêm chi tiết.

Hội Thảo Cho Các Vị Bảo Trợ Đệ Đơn

Vào mùa thu năm nay (2019), Tòa Án Hôn Phối sẽ tổ chức buổi hội thảo bắt buộc cho tất cả các vị Bảo Trợ Đệ Đơn. Các buổi hội thảo này sẽ được diễn ra vào ba ngày cuối tuần khác nhau và nội dung của mỗi buổi sẽ giống nhau. Vì vậy, mỗi người chỉ cần tham dự một buổi hội thảo.

Ngày giờ của các buổi hội thảo này là:

  • Thứ Bảy, ngày 7 tháng 9, lúc 9:00 sáng tới 1:00 chiều.
  • Thứ Bảy, ngày 5 tháng 10, lúc 9:00 sáng tới 1:00 chiều.
  • Thứ Bảy, ngày 9 tháng 11, lúc 9:00 sáng tới 1:00 chiều.

Buổi hội thảo sẽ được diễn ra bằng tiếng Anh và sẽ được tổ chức tại văn phòng của Tòa Giám Mục tại 2401 Lake Park Drive SE, Smyrna.

Start typing and press Enter to search